8.70.371 19.9.2023
- Aktualizácia zaokrúhľovania ceny mernej jednotky na 0,10
8.70.370 11.9.2023
- Aktualizácia komunikácie s Fiskal PRO eKasa
8.70.368 28.8.2023
- Doplnenie nastavenia: Zlúčiť vratné obaly a zreťazené karty
8.70.367 17.8.2023
- Pre offline prepojenie zo skladom aktualizácia zápisu kolónky: Predané
8.70.365 22.6.2023
- Doplnenie kontroly počtu položiek pri preberaní rozpracovaného dokladu
8.70.363 15.5.2023
- Aktualizácia komunikácie s Fiskal PRO eKasa
8.70.362 5.5.2023
- Aktualizácia helpu
8.70.361 5.5.2023
- Pre Efox eKasa V3 - aktualizácia posielania zápornej položky
8.70.359 5.5.2023
- Pre Off-line prepojenie zo skladom doplnenie nulovania stavov po exporte údajov
8.70.357 11.1.2023
- POS terminál -prednastavenie nezadaného portu (ČSOB = 50000)