8.60.351 6.9.2022
- Úprava dekódovania znakov slovenskej klávesnice pri zadávaní EAN kódu a Kódu
8.60.349 2.9.2022
- MRP eKasa 8000 doplnené funkcie: Prehľadová uzávierka - zobrazenie a Konfigurácia
- Zrušená kontrola čísla uzávierky pri mazaní v Archíve dokladov
- POS terminál ČSOB: ošetrenie platby kartou, ktorá sa overuje podpisom
- Doplnený platený balíček Skenovanie pokladničných dokladov.  Slúži na vyhľadávania dokladu v Archíve dokladov naskenovaním QR kódu dokladu.
   Na skenovanie QR kódu je možné použiť priamo smartfón s OS Android alebo hardvérovú (USB) čítačku čiarových kódov s podporou skenovania
   QR kódov
8.60.348 26.7.2022
- Pre Varos - eFT4000B/eFT5000B doplnené otváranie pokladničnej zásuvky
- Do programu doplnené okno s novinkami
8.60.347 18.7.2022
- Úprava komunikácie (zaokrúhľovanie na 5 centy) pre: MRP eKasa 8000,
  Fiskal PRO eKasa, Varos eKasa, Bowa eKasa, Efox eKasa V3, Euro
  50/150/80/2100 eKasa
- Úprava v agende Hotovosť, odstránenie Počiatočného a Aktuálneho stavu
- Úprava výstupnej zostavy 01 Sumarizácia - pridanie novej položky:
  hotovosť- zaokrúhlená
8.60.346 18.7.2022
- Úprava komunikácie pre: Fiskal PRO eKasa, Bowa eKasa
8.60.345 29.6.2022
Podpora pre modul eKasa
- zaokrúhlenie platby v hotovosti na 5 centov platné od 1.7.2022
- MRP eKasa 8000, Fiskal PRO, Elcom Euro 50/80/150, Efox, Bowa, Varos - eFT4000B/eFT5000B, eFT4000/FT5000
- podrobný popis nájdete na adrese :
https://faq.mrp.sk/608
8.60.344 18.7.2022
- zmena komunikácie s Elcom_TLB_2_7 na Elcom_TLB_3_0
8.60.343 18.7.2022
- Do nastavenia (Voľby\Nastavenie\Pokladňa) doplnená možnosť:  ENTER používať na vyhľadávanie
8.60.342 18.7.2022
- Pre MRP eKasa 8000 úprava úhrady Faktúry (error: Nesprávna suma platidiel a celkom dokladu)
8.60.341 18.7.2022
- Úprava komunikácie pre: Bowa eKasa, Varos eKasa
- Pre Bowa eKasa doplnená možnosť tlačiť potvrdenku cez POS terminál ČSOB PRTC2 na eKase