8.73.003 9.12.2023
Roční vyúčtování

Ve výpočtu ročního vyúčtování přibyly kontroly na uplatnění nezdanitelných částek a většiny daňových slev.

Zdravotní pojištění

Optimalizace výpočtu zdravotního pojištění.

8.73.002 16.11.2023
Zdravotní pojištění

Nově se pracovní poměry bez vyplněné zdravotní pojišťovny nedostanou do výpočtu zdravotního pojištění. Informace se získává především ze mzdy. Pokud není mzda vystavena, pak se informace o vyplněné zdr. pojišťovně přebírá z personalistiky.

Dohody o provedení práce
8.73.001 27.10.2023

Nová pravidla pro Dohody o provedení práce

Práce na dálku (homeoffice)

Byla přidána možnost paušálních náhrad nákladů při práci na dálku. Kvůli této změně přibyly v programu následující položky:

Oznámení o nástupu do/skončení zaměstnaní

Bylo přidáno tlačítko k automatickému načtení dob důchodového pojištění.

Další menší změny

Proběhla aktualizace nápovědy, převodu dat do mzdového systému MRP-K/S a jiné.

8.72.005 14.8.2023
ELDP
Optimalizace a zlepšení uživatelského komfortu
8.72.004 27.6.2023
Dovolená
Číselníky

Byl aktualizován "Číselník důvodů neposkytnutí podkladů pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)" dle aktuálního oficiálního číselníku ČSSZ.

Sociální pojištění

Bylo upraveno filtrování zaměstnanců při výpočtu sociálního pojištění na záložce Slevy na pojistném.

8.72.003 28.4.2023
Sociální pojištění

Byly urychleny a zabezpečeny kontroly pro slevy na sociálním pojištění za částečné úvazky.

Anonymizace dat

Proběhla aktualizace anonymizace dat.

8.72.002 19.4.2023
Výstupy
Sleva na sociálním pojištění
Výpočet nároku na dovolenou

Přidána bezpečnostní kontrola v případě, kdy nelze bezpečně spočítat nárok na dovolenou.

8.71.002 27.2.2023
Platební příkazy

Platební příkazy byly aktualizovány o slevu na sociálním pojištění.

Personalistika

Zrychlení a optimalizace kontrol v personalistice.

8.71.001 23.2.2023

Sleva na sociální pojištění za zkrácené úvazky

Do programu byly přidány slevy ze sociálního pojistného. V personalistice přibyla tři nová editační pole:

Program kontroluje následující legislativní podmínky pro uplatnění slevy (při výpočtu měsíční uzávěrky sociálního pojistného):

(příslušná písmena se vztahují k § 7a odst. 1) zákona č. 216/2022)

Ve mzdových položkách přibyla nová položka Vyměřovací základ soc. poj. pro slevu za částečné úvazky.

Dále také přibylo v docházkových položkách pole Odprac. doba-sleva SP, které určuje, zda se daná docházková položka započítává do "odpracované doby" pro kontrolu maximálního vyměřovacího základu přepočteného na jednu hodinu.

8.70.004 14.2.2023
Zdravotní pojištění

Zpřístupněn parametr výpočtu Odpočet pojistného podle 592/92 Sb., § 3 odst.7 (pojistné za zaměstnance platí stát).

Žádost o roční zúčtování daně

V pokročilých možnostech přibyla možnost použití starého formuláře (verze 1). Některé konfigurace systému Windows mají problémy načíst novější verzi.