8.71.002 27.2.2023
Platební příkazy

Platební příkazy byly aktualizovány o slevu na sociálním pojištění.

Personalistika

Zrychlení a optimalizace kontrol v personalistice.

8.71.001 23.2.2023

Sleva na sociální pojištění za zkrácené úvazky

Do programu byly přidány slevy ze sociálního pojistného. V personalistice přibyla tři nová editační pole:

Program kontroluje následující legislativní podmínky pro uplatnění slevy (při výpočtu měsíční uzávěrky sociálního pojistného):

(příslušná písmena se vztahují k § 7a odst. 1) zákona č. 216/2022)

Ve mzdových položkách přibyla nová položka Vyměřovací základ soc. poj. pro slevu za částečné úvazky.

Dále také přibylo v docházkových položkách pole Odprac. doba-sleva SP, které určuje, zda se daná docházková položka započítává do "odpracované doby" pro kontrolu maximálního vyměřovacího základu přepočteného na jednu hodinu.

8.70.004 14.2.2023
Zdravotní pojištění

Zpřístupněn parametr výpočtu Odpočet pojistného podle 592/92 Sb., § 3 odst.7 (pojistné za zaměstnance platí stát).

Žádost o roční zúčtování daně

V pokročilých možnostech přibyla možnost použití starého formuláře (verze 1). Některé konfigurace systému Windows mají problémy načíst novější verzi.

8.70.003 7.2.2023
Sociální pojištění

Aktualizace definic nových mzdových položek týkajících se běžných zaměstnanců a záchranářů a úprava zaokrouhlování při rozpočítávání sociálního pojistného organizace mezi zaměstnance.

Převod mzdy na účet

Zaškrtávací pole Převod mzdy na účet bylo zpřístupněno také v agendě Mzdy.

8.70.002 3.2.2023
Oznámení záměru uplatnění slevy na pojistném (OZUSPOJ)

Bylo zjednodušeno vytváření oznámení záměru pro zaměstnance - ve výstupech stačí do pole Osobní čísla zadat osobní číslo zaměstnance (nebo zvolit ze seznamu, viz následující novinka). Podání lze dle definice podání z ČSSZ provést pouze po jednom zaměstnanci (tedy nikoliv hromadně).

Výstupy

Výběr Osobních čísel byl výrazně zjednodušen pomocí nové položky "Výběr ze seznamu" zaměstnanců (tlačítko ze třemi tečkami vedle editačního pole Osobní čísla). Pomocí kláves "+", "-" a "Mezerník" lze označit více zaměstnanců najednou. Stejně jako ve většině ostatních seznamů lze i zde vyhledávat pouhým psaním žádaného textu (vyhledávaná pole jsou Jméno, Příjmení, Osobní číslo a Rodné číslo).

Sumarizace mzdových položek

Proběhla vizuální změna Sumarizace mzdových položek: zjemnění čárkování řádků a odstranění nadbytečných desetinných míst ve výstupu.

Převod mzdy na účet

Bylo výrazně zjednodušeno nastavování převodu mzdy na účet.

Přehled o výši pojistného 2023

Přidán nový tiskový výstup Přehledu o výši pojistného (elektronické podání bylo přidáno již v předchozí verzi).

8.70.001 30.1.2023
Byly provedeny následující úpravy nezbytné pro vedení mzdové agendy v roce 2023:
Vizuální změny
Záchranáři a členové hasičského sboru

Dle nové legislativy byla přidána nová sazba sociálního pojistného organizace pro zaměstnance, kteří mají nárok na dřívější nástup na důchod (záchranáři, hasiči). V Personalistice přibylo zaškrtávací pole pro označení daného zaměstnance jako zaměstnance se sníženým důchodovým věkem.

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ)

V agendě Soc. poj., přihlášky přibylo nové elektronické podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, které se týká zaměstnanců (obvykle se sníženým úvazkem), kteří mají dle nové legislativy nárok na slevu na pojistném.

Přepočtený počet zaměstnanců

Bylo upraveno zaokrouhlování přepočteného počtu zaměstnanců dle aktuálních pokynů na stránkách úřadu práce.


A další menší změny...

8.63.001 23.12.2022
Kontrola PHV u náhrad za nemoc/karanténu

Do mezd byla přidána kontrola souladu průměrného hodinového výdělku ve mzdě a v náhradách za nemoc či karanténu v daném měsíce. Pokud (např. z důvodu následné úpravy PHV ve mzdě) bude z nějakého důvodu rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami, uživatel bude při výpočtu mzdy upozorněn.

Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň)
Daňové sazby pro rok 2023

Pro rok 2023 byly přidány nové daňové sazby - je tedy již možné přidávat nové poměry od ledna 2023 v personalistice.

Redukční hranice pro rok 2023

Pro rok 2023 byly aktualizovány redukční hranice pro náhrady za nemoc.

Upozornění!
8.62.005 23.11.2022
Pracovní úvazky

V programu přibyla kontrola konce úvazku. V případě, že zaměstnanci končí pracovní úvazek, je uživatel upozorněn při vystavení mzdy za měsíc předcházející měsíci konce úvazku. Upozornění lze vypnout v nastavení programu v sekci Mzdy a docházka.

Síťová verze programu

Přidána kontrola základního nastavení síťové verze programu. Pokud se při spuštění programu uživateli objeví upozornění, že program není správně nastaven, důrazně doporučujeme provést opravu nastavení a spouštění programu dle přiloženého postupu.

Optimalizace

Byly provedeny úpravy chodu eNeschopenky a výpočtu nároku na dovolenou.

8.62.004 27.10.2022
8.62.002 30.9.2022
Změna částek dle nové legislativy

V programy byly upraveny následující částky dle nových zákonů:

ONZ

ČSSZ ukončilo příjem starých formulářů ONZ (původně platných do 04/2022) - tyto formuláře nově již nelze v programu vytvořit.

Zdravotní pojištění

Při výpočtu ONZ a na zápočtovém listě bylo upraveno zaokrouhlování zdravotního pojistného.