5.93.001 19.6.2019

Program obecně - novela zákona o DPH.

Vzhledem ke změnám v Zákoně o DPH - §42 - Oprava základu daně, byly provedeny změny v postupech zařazování vystaveného opravného daňového dokladu do Kontrolního hlášení. Podrobněji se problematice věnujeme v Příručce pro sestavení hlášení.

Modul Interní doklady

Funkce - nová volba Přečíslování dokladů.

Modul Mzdy

Výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti byl upraven tak, aby vyhověl zákonu č.32/2019 Sb., který od 1.7.2019 ruší tzv. karenční dobu (první 3 dny, které se neproplácí). Zároveň je od 1.7.2019 snížena sazba sociálního pojištění organizace z 25 % na 24,8 %.

Do mzdového číselníku byly doplněny mzdové položky pro použití stravenek.

Byla provedena aktualizace hodnoty mzdové položky 243 Částka, nad kterou se zbytek čist.příjmu srazí bez omezení. Tato položka se používá pro výpočet exekucí.

U plateb zaměstnanců jsou přidány nové údaje Název účtu a Zpráva příjemci.

5.92.002 12.6.2019

Modul Účetní deník

Výstupy - nové sestavy 02.4 Hlavní kniha syntetická měsíčně a 02.5 Hlavní kniha analytická měsíčně.

Modul Faktury

Výstupy - nové sestavy Likvidační lístek pro Daňovou evidenci (dříve jen pro účetnictví - podvojné).

5.92.001 22.5.2019

Program obecně - novela zákona o DPH.

U každého dokladu zaevidovaného v agendách Faktury, Pohledávky, Závazky, Skladové pohyby, Objednávky, Pokladna a Interní doklady jsou od této verze ukládány údaje o způsobu výpočtu - zaokrouhlení dokladu, rozpouštění zaokrouhlení, atd. . Při editaci dokladu je možné tyto parametry zobrazit či editovat přes tlačítko Funkce - Parametry výpočtu dokladu Ctrl+Q.
Pro jednodušší použití a přednastavení parametrů byla do Nastavení - Program - Účetní nastavení doplněna volba Předdefinované parametry (profily) výpočtu. Zde je možné nastavit výpočty pro typické případy dokladů - placený v hotovosti, bankovním převodem, faktura na haléře apod.
Tímto rozšířením program reaguje na novelu Zákona o DPH a umožňuje tak jednodušeji řešit potřebu různého způsobu výpočtu u dokladů hotovostních a dokladů bezhotovostních.

Modul Ostatní pohledávky a Ostatní závazky

V seznamu dokladů je přes volbu Funkce dostupná nová volba Hromadný výmaz dokladů.

Modul Skladové karty

V modulu Nastavení je možno nadefinovat jednoduché názvy jednotlivých prodejních cen. Tyto názvy pak budou zobrazovány buď jako poznámka v editaci cen skladové karty nebo jako název sloupce v seznamu skladových karet.

Modul majetku a drobného majetku

Do karet majetku bylo přidáno pole Číslo dokladu, jeho obsahem může být libovolný textový údaj.

5.91.004 7.5.2019

Modul DPH

Zařazen nový formulář Přiznání k DPH vzor č. 21. Dále byl doplněn nový fomulář Opravného daňového dokladu - dobropisu od 01.04.2019.

5.91.001 17.4.2019

Modul Kurzovní lístek

Změna adresy pro načítání kurzového lístku z České národní banky. Dnem 16.4.2019 spouští banka nový web.

5.89.006 10.4.2019

Modul Faktury vydané

Profil pro export faktur ve formátu InHouse byl rozšířen o volbu "Markant D96A".

5.89.005 3.4.2019

Modul Pokladna

Do Nastavení - Pomocné knihy - Pokladna byl doplněn přepínač Zaokrouhlovací rozdíl rozpustit do částky. Doporučené nastavení uvádíme v Otázkách a odpovědích.

5.89.004 29.3.2019

Program obecně

Aktualizován daňový kalendář.

Modul Pošta

Zásilky - změny v elektronickém podání.

5.89.003 27.3.2019

Program obecně, DPH

Novela zákona o DPH od 01.04.2019 mění způsob výpočtu daňových dokladů - zaokrouhlení, použití koeficientu, rozpuštění zaokrouhlovacích rozdílů. Doporučené nastavení programu uvádíme v Otázkách a odpovědích.

Moduly Příkazy k úhradě, Bankovní výpisy

Profil pro export příkazů k úhradě rozšířen o volbu "Normovat symboly platby" a možnost zařadit název firmy protistrany do Zprávy příjemci (avízo).

Modul Sklad

V pomocných EAN kódech skladové karty je možno nastavit balení, které se pak dá použít při načítání skladových karet pomocí čtečky čárového kódu.

5.89.001 20.3.2019

Moduly Faktury, pohledávky, závazky

Doplněna nová funkce Import úhrad ze souboru ve formátu XML MRP-K/S v.2.0.

Modul Faktury vydané, Faktury přijaté

Výstupy - nové sestavy Seznam úhrad faktur.

Moduly Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

Do hlavního okna se seznamem dokladů bylo doplněno tlačítko Export/Import.