6.41.002 27.9.2022

Modul Mzdy

Aktualizace mzdového číselníku dle změn limitů odečtu pro zaměstnance, u kterých je plátcem zdravotního pojištění stát (platné od září 2022).

6.41.001 21.9.2022

Modul Deník (Účetnictví)

Nastavení - Deník - číselník Výchozích předkontací - rozšířeno o předkontace pro pokladní doklady - zaokrouhlení zisk, zaokrouhlení ztráta.

Modul Mzdy

6.40.011 14.9.2022

Modul Údržba

Nové funkce pro export a import skladových číselníků (katalog a skupiny skladových karet). Export vytváří stejnou strukturu a pojmenování souborů jako export skladových karet. Import pracuje na principu kompletní náhrady číselníku novým; nenahrávají se tedy pouze nové položky. Pokud je při importu zatržena i obnova původního nastavení, pokusí se program obnovit data z existujících údajů nového číselníku.
V případě skupin skladových karet může dojít k odmazání příslušného řádku cenové skupiny a je možné, že i při zatržené obnově původního nastavení zůstane prázdná cenová skupina.

Modul Faktury vydané

Doplňkový modul Export faktur ve formátu InHouse - export rozšířen o volbu Zrušit příznak exportu faktury do InHouse a obdobnou hromadnou funkci pro více faktur dle aktivního filtru.

Modul Mzdy

Ve formuláři Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) je možné u údaje Doba důchodového pojištění zobrazit průběh pojištění v pracovním poměru a průběh pojištění ve mzdách.

6.40.010 2.9.2022

Modul Mzdy

Důležité upozornění pro uživatele programu uplatňující stravenkový paušál:
Na základě vyhlášky č. 237/2022 Sb. platí od 20.8.2022 nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu, který je příjmem od daně osvobozeným ve výši 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč). Protože výpočet mzdy v programu neumožňuje pracovat se 2 hodnotami v jednom měsíci, bude změna v programu platná až od 1.9.2022. Během měsíce září bude vydána nová verze programu 6.41.001, ve které bude částka mzdové položky 329 Stravenk. paušál - maximum za směnu pro daň. osvobození aktualizována k datu 1.9.2022 na hodnotu 99,40 Kč. Uživatel programu, který bude chtít uplatnit novou hodnotu již od 20.8.2022, bude muset v srpnové mzdě ručně upravit částky mzdových položek, které pro stravenkový paušál počítá program (330 Stravenk. paušál - daňově osvobozeno u zaměstnance, 331 Stravenk. paušál - daněno u zaměstnance, 332 Stravenk. paušál - celkem). Mzda za září bude po aktualizaci programu na verzi 6.41.001 počítána s novou hodnotou již automaticky.

Výplatní lístky

Do tiskových šablon výplatních lístků byla přidána informace o dovolené v hodinách převedené na dny dle pracovního úvazku zaměstnance. Tento údaj je zobrazen v závorce za hodnotou dovolené v hodinách. Abychom předešli nejasnostem, tato informace bude zobrazována pouze na výplatních lístcích těch zaměstnanců, kteří již mají vyčerpanou veškerou dovolenou ve dnech, na kterou jim vznikl nárok před zavedením dovolené v hodinách v roce 2021.

6.40.007 31.8.2022

Modul Faktury

Faktury přijaté - Funkce - Import faktur ve formátu DOCU-X (SOCOSIT) - rozšíření o výpočet dph u dokladů v Reverse Charge režimu.

Modul Bankovní výpisy

Při importu pomocí profilu je možnost sloučení pohybů z více výpisů (souborů) do jednoho výpisu. Je potřeba jen nastavit v importním profilu Výjimky při zpracování-Sloučit položky v souborech do jednoho výpisu. Do importu je možné vybrat více souborů. Do jednotlivých výpisů budou sloučeny výpisy ze stejného účtu, které na sebe časově navazují v rámci jednoho měsíce.

Modul Mzdy

U formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) byl doplněn výpočet údaje Průměrný čistý měsíční výdělek. Postup výpočtu údaje je popsán v textu Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání na internetových stránkách ČSSZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání).
Při výstupu výplatních lístků do souboru je umožněno po dotazu rozhodnout, zda vytvářet jeden soubor se všemi vybranými výplatními lístky nebo vytvářet samostatný soubor pro každý výplatní lístek. Název výstupního souboru je VL_Rrrrr_Mmm_OCx, kde rrrr je rok, mm je měsíc a x je osobní číslo. Tento název výstupního souboru je použit i pro zasílání výplatních lístků mailem.

6.40.006 24.8.2022

Modul Adresy

Byla provedena úprava pro ověřování platnosti DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES. Reagujeme tak na změny v komunikačním protokolu systému VIES Evropské komise.

Modul DPH

Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení - rozšíření některých polí pro zadání adresy.

6.40.005 10.8.2022

Modul Mzdy

Optimalizace mzdového číselníku.

6.40.004 10.8.2022

Modul Bankovní výpisy

Úprava mazání řádků bankovního výpisu, které byly vytvořeny jako položky rozdělené platby.

Při importu možnost sloučení pohybů z více výpisů do jednoho výpisu.

6.40.002 28.7.2022

Modul Mzdy

U formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) byly aktualizovány číselníky.

6.40.001 27.7.2022

Modul Maloobchod - dotykové rozhraní

V okně Položky panelu zboží je přidaná rozbalovací nabídka pro zobrazení obsahu panelu zboží MO pokladen v dané firmě.
Dále je přidáno tlačítko Importovat, kterým se přepíše obsah panelu zboží zobrazené MO pokladny obsahem z předvolené MO pokladny pro dané PC.
Pozn.: Možnost upravovat obsah (oprava,mazání,přidání prvků) je k dispozici pouze při zobrazení předvolené MO pokladny.

Modul Mzdy

Doplněny aktuální hodnoty konstant pro výpočet exekucí, platné od 1.7.2022.

Modul Skladové karty

Byla upravena funkce pro načítání prodejních cen ze souboru. Pokud soubor obsahuje řádek s hlavičkovými údaji, pak v nastavení (Karty/Funkce/Zobrazit par. pro hromadnou změnu ze souboru) se zatrhne položka Smazat první neprázdný řádek. Nově bylo odmazání prvního neprázdného řádku doplněno o pokus automatického určení pozice jednotlivých polí potřebných pro nastavení cen podle tohoto řádku. Vyhledává, zda jednotlivé názvy sloupečků v souboru podle této hlavičky odpovídají názvům sloupců v programu. Toto vyhledávání polí má v tomto případě přednost před nadefinovaným pořadím v nápovědě k programu.

KlíčPolePřípustné názvy v hlavičce (nerozhoduje velikost písma)
Číslo kartyIdentifikace kartyCISLO, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
EAN kartyIdentifikace kartyKOD, EAN, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
EAN kód dodavateleIdentifikace kartyKODDOD, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
EAN karty i EAN kód dodavateleIdentifikace kartyKOD, EAN, KODDOD, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
uživ. kód kartyIdentifikace kartyKOD1, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
uživ. kód dodavateleIdentifikace kartyKOD1DOD, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
uživ. kód karty i uživ. kód dodavateleIdentifikace kartyKOD1, KOD1DOD, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
Cena 1CENA1, CENA 1, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
Cena 2CENA2, CENA 2, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
Cena 3CENA3, CENA 3, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
Cena 4CENA4, CENA 4, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>
Cena 5CENA5, CENA 5, <nadpis příslušného sloupce v seznamu skladových karet>

Příklad:

  Nazev,EAN,Cislo,Pocet,Cena 3
  Sešit linkovaný A5 40listů,8594007132571,1,200,15
  

Jestliže je použito nastavení pro odmazání prvního neprázdného řádku souboru (hlavičky) a řádek obsahuje příslušnou identifikaci karty a minimálně jednu identifikaci ceny, jsou použita tyto zjištěné pozice sloupců. Pokud v tomto řádku nejsou nalezeny příslušné identifikátory polí, uvažuje se původní struktura souboru dle nápovědy k programu.