6.38.004 19.5.2022

Modul Bankovní výpisy

Úprava párování bankovních výpisů na seznam účtů dané firmy pro některé banky.

6.38.003 18.5.2022

Modul Účetní deník

Příspěvkové organizace - export finančních údajů z účetního deníku - "věta 56Gg" - rozšířeno o volbu exportu počátečních stavů účtů.

6.38.001 11.5.2022

Modul Mzdy

Modul Pošta

Do zásilek byly přidány nové pole Vytvořil a Cena Přepravy. Do pole Vytvořil se automaticky zaznamenává jméno uživatele přihlášeného v K/S a do pole Cena přepravy lze zadávat cenu za přepravu dané zásilky. Obě pole jsou zahrnuty i ve filtru zásilek.

6.37.001 27.4.2022

Modul Mzdy

Nové nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima má za důsledek také změnu základních částek pro výpočet exekucí od 1.4.2022. Tyto nové částky jsou promítnuty v nové verzi programu a jejich výše vychází z oficiálního vyjádření a internetových stránek ministerstva spravedlnosti (Výpočet srážek ze mzdy). Pokud by se Vás týkalo rozhodnutí některého z krajských soudů, které uvádí jiné výše částek, lze následující mzdové položky upravit ve mzdovém číselníku:
239 Základní nezabavitelná částka na osobu povinného
240 Navýšení nezabavitelné částky na vyživovanou osobu
243 Částka, nad kterou se zbytek čist.příjmu srazí bez omezení

6.36.003 13.4.2022

Modul Účetní deník

Funkce - Import dokladů ve formátu XML MRP-K/S verze 2.0 - profil rozšířen o přepínač povolující import duplicitních záznamů (dle pole ZDROJ/DOKLAD) a přepínač povolující import záznamů s nulovou částkou.

Modul Skladové pohyby

Ve funkci Mobilní skladník/MODO byl změněn postup při hledání skladové karty. Primárně se skladová karta hledá dle EAN kódu uvedeného v souboru. Pokud EAN není zadán, karta podle něj není nalezena nebo tento EAN je obsažen ve vícero skladových kartách, hledá se skladová karta podle čísla (pokud je uvedeno). Pokud podle čísla karty v souboru není skladová karta nalezena, ponechává se jako platná první nalezená karta dle EAN.

6.36.002 6.4.2022

Modul Objednávky přijaté

Při generování skladového pohybu (funkce Automatické generování skladových dokladů...) pro objednávky v cizí měně hledá program příslušný kurz v načteném kurzovním lístku. Pokud kurz není nalezen, použije se kurz z objednávky a informace o nenalezení kurzu se zapíše do protokolu, nebo dle nastavení v profilu skladový pohyb není vytvořen.

Modul Mzdy

Generování docházky doplněno o možnost použití přestávek ve směnách připadajících na soboty, neděle a svátky.
Kdo ještě nečetl UPOZORNĚNÍ pro modul Mzdy ve verzi programu 6.34.001, nechť tak učiní.

6.36.001 30.3.2022

Modul Maloobchod

Při účtování plateb kartou do Ostatních pohledávek doplněn přepínač Číslo paragonu do variabilního symbolu. Při jeho aktivaci se variabilní symbol pohledávky vyplní číslem paragonu.

Doplněn přepínač U uzávěrky netiskni Grandtotal. Při tisku úzávěrky vynechá část s Grandtotálem.

Modul Mzdy

U formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) byl přidán nový vzor I/2022 platný od 1.4.2022. Pro jeho použití platí následující pravidla:
Akce 1 (oznámení nástupu do zaměstnání)
- pokud údaj Datum nástupu do zaměstnání bude do 31.3.2022, použije se starý vzor I/2009
- pokud údaj Datum nástupu do zaměstnání bude od 1.4.2022, použije se nový vzor I/2022
Akce 1 (oznámení nástupu do zaměstnání a současně skončení zaměstnání jedním formulářem)
- pokud údaj Datum skončení zaměstnání bude do 31.3.2022, použije se starý vzor I/2009
- pokud údaj Datum skončení zaměstnání bude od 1.4.2022, použije se nový vzor I/2022
Akce 2 (oznámení skončení zaměstnání)
- pokud údaj Datum skončení zaměstnání bude do 31.3.2022, použije se starý vzor I/2009
- pokud údaj Datum skončení zaměstnání bude od 1.4.2022, použije se nový vzor I/2022
Ostatní akce (3, 5, 6, 9, 10)
- pokud údaj Datum platnosti akce ke dni bude do 31.3.2022, použije se starý vzor I/2009
- pokud údaj Datum platnosti akce ke dni bude od 1.4.2022, použije se nový vzor I/2022
Při nedodržení těchto pravidel nebude e-Podání v ČSSZ přijato.
Kdo ještě nečetl UPOZORNĚNÍ pro modul Mzdy ve verzi programu 6.34.001, nechť tak učiní.

Modul Správce

K agendám bylo přidáno právo k editaci [O] a mazání [Z] číselných řad. Toto právo je ve výchozím stavu nastaveno na právo nejbližšího nadřazeného práva. Pro založení číselné řady není právo požadováno.

6.35.004 16.3.2022

Modul Účetní deník

Příspěvkové organizace - změny v exportu finančních údajů z účetního deníku - "věta 56Gg".

Modul Majetek

Byly přidány nové sestavy Karty za období a Souhrn karet za období, které sumarizují celkové ceny, konečné zůstatkové ceny, dosavadní oprávky a odpisy všech karet za zvolené období, s volitelným členěním.

Modul Mzdy

Kdo ještě nečetl UPOZORNĚNÍ pro modul Mzdy ve verzi programu 6.34.001, nechť tak učiní.

Modul Pošta - Elektronické podání/ Fakturace (přenos do pošty)

Rozšířen doplňkový modul pro export zásilek přes API rozhraní o přepravce GLS - myGLS.
Podrobnější info najdete v Otázkách a odpovědích (otázka č.461).

6.35.003 9.3.2022

Modul Faktury

Faktury přijaté - Funkce - Import faktur ve formátu DOCU-X (SOCOSIT) - rozšíření o import zahraničních faktur v cizí měně.

Modul Objednávky přijaté

Při generování skladového pohybu (funkce Automatické generování skladových dokladů...) pro objednávky v cizí měně hledá program příslušný kurz v načteném kurzovním lístku. Pokud kurz není nalezen, použije se kurz z objednávky a informace o nenalezení kurzu se zapíše do protokolu.

6.35.001 23.2.2022

Modul INTRASTAT

Vyplňování státu odeslání, určení a původu, které jsou povinné:

Dovoz
Kód státu odeslání je převzat z adresy skladového dokladu.
Kód státu původu je primárně přebírán ze skladové karty (záložka INTRASTAT), ale je možno jej změnit ve skladovém dokladu na záložce INTRASTAT.

Vývoz
Kód státu určení je primárně přebírán z adresy skladového dokladu, ale je možno jej změnit ve skladovém dokladu na záložce INTRASTAT.
Kód státu původu je převzat ze skladové karty (záložka INTRASTAT).

Modul Mzdy

Nový zákon pozměňující normativní náklady na bydlení má za důsledek také změnu základních částek pro výpočet exekucí. Tyto nové částky jsou promítnuty v nové verzi programu.
Byl upraven výpočet a dialog pro mimořádný příspěvek za karanténu. Pokud je případ pokračující z minulého měsíce, jsou zobrazeny údaje za oba měsíce.
Kdo ještě nečetl UPOZORNĚNÍ pro modul Mzdy v předchozí verzi programu (6.34.001), nechť tak učiní.