5.91.001 17.4.2019

Modul Kurzovní lístek

Změna adresy pro načítání kurzového lístku z České národní banky. Dnem 16.4.2019 spouští banka nový web.

5.89.006 10.4.2019

Modul Faktury vydané

Profil pro export faktur ve formátu InHouse byl rozšířen o volbu "Markant D96A".

5.89.005 3.4.2019

Modul Pokladna

Do Nastavení - Pomocné knihy - Pokladna byl doplněn přepínač Zaokrouhlovací rozdíl rozpustit do částky. Doporučené nastavení uvádíme v Otázkách a odpovědích.

5.89.004 29.3.2019

Program obecně

Aktualizován daňový kalendář.

Modul Pošta

Zásilky - změny v elektronickém podání.

5.89.003 27.3.2019

Program obecně, DPH

Novela zákona o DPH od 01.04.2019 mění způsob výpočtu daňových dokladů - zaokrouhlení, použití koeficientu, rozpuštění zaokrouhlovacích rozdílů. Doporučené nastavení programu uvádíme v Otázkách a odpovědích.

Moduly Příkazy k úhradě, Bankovní výpisy

Profil pro export příkazů k úhradě rozšířen o volbu "Normovat symboly platby" a možnost zařadit název firmy protistrany do Zprávy příjemci (avízo).

Modul Sklad

V pomocných EAN kódech skladové karty je možno nastavit balení, které se pak dá použít při načítání skladových karet pomocí čtečky čárového kódu.

5.89.001 20.3.2019

Moduly Faktury, pohledávky, závazky

Doplněna nová funkce Import úhrad ze souboru ve formátu XML MRP-K/S v.2.0.

Modul Faktury vydané, Faktury přijaté

Výstupy - nové sestavy Seznam úhrad faktur.

Moduly Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

Do hlavního okna se seznamem dokladů bylo doplněno tlačítko Export/Import.

5.88.001 6.3.2019

Modul Pošta

Sazby zásilek - aktualizace sazebního ceníku a rozšíření úprav sazebního ceníku o možnost "dle rozměru".

5.87.001 6.3.2019

Modul Údržba

Do funkcí menu Údržba dat byla přidána nová funkce pro hromadné smazání souborů záloh.

Modul Deník (Účetnictví i Daňová evidence)

Funkce - Roční převod - zařazen nový přepínač v podmínkách převodu Smazat zaplacené doklady s datem plnění/odpočtu po datu uzávěrky.

5.86.005 20.2.2019

Modul Objednávky přijaté

Nová volba ve Funkce - Automatické vyfakturování neskladových objednávek. Funkce je součástí doplňkového modulu Automatizace fakturace.

5.86.004 14.2.2019

Modul Faktury, pohledávky, závazky

Automatické zaúčtování kurzových rozdílů - doplněna možnost přednastavit číslo dokladu pro vytvářené úhrady.

Modul Pošta

Rozšíření o rozměr zásilky.