8.50.1050 30.9.2021

Faktury

Agenda DPH

Program obecně

8.50.1049 8.9.2021

Bankovní výpisy

8.50.1048 25.8.2021

Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

Faktury

Adresy

8.50.1046 13.7.2021

Faktury

Agenda DPH

Program obecně

8.50.1043 11.5.2021

Faktury

Účetní deník

8.50.1041 7.4.2021

Kniha jízd

Faktury vydané

Bankovní výpisy

8.50.1033 25.1.2021

Editor daňových formulářů

8.40.1032 11.12.2020

Bankovní výpisy

Účetní deník

8.40.1030 29.11.2020

Modul Faktury

Kniha majetku

8.40.1029 18.11.2020

Sklad

Bankovní výpisy