8.80.1132 12.6.2024

Faktury

8.80.1131 7.6.2024

Adresy

Faktury

Modul Údržba dat

8.80.1126 14.3.2024

Modul Udržba dat

8.80.1125 8.3.2024

Modul Sklad

Modul Účetní deník

8.80.1122 15.2.2024

8.80.1121 14.2.2024

Editor daňových formulářů

Modul DPH

Kniha nepeněžních operací

Pomocné knihy HNDM a Drobný HNM

8.80.1118 23.1.2024

Pomocná kniha HNDM

8.80.1117 17.1.2024

Program obecně

Modul DPH

8.80.1116 16.1.2024

Účetní deník, Evidence příjmů a výdajů

Editor daňových formulářů

Adresy

Adresy

8.70.1115 22.12.2023

Program obecně